Twój koszyk jest pusty

Poradnik nasiona rolnicze

Facelia błękitna

Facelia błękitna jest rośliną jednoroczną, miododajną – z 1 ha można pozyskać ok. 300 do 700 kg miodu. W płodozmianie spełnia rolę fitosanitarną i strukturotwórczą. Jest też rośliną szczególnie przydatną do uprawy w poplonach ścierniskowych. Posiada krótki okres wegetacji wynoszący od 90 do 110 dni, co pozwala w krótkim czasie wyprodukować wysokie plony masy zielonej, dochodzące nawet do 400dt/ha. Uprawa jej w poplonach ścierniskowych korzystnie wpływa na stan fitosanitarny i kulturę gleby a uprawniane po niej rośliny okopowe, warzywne oraz zbożowe dają znacznie wyższe plony o lepszej jakości. Posiada dobrze rozwinięty i głęboki system korzeniowy, dzięki czemu ma zdolność pobierania składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Facelia ma małe wymagania glebowe, rośnie prawie na wszystkich gruntach nawet tych najsłabszych z wyjątkiem jednak stanowisk, które wykazują skłonności do tworzenia zastoisk wodnych i zaskorupienia się wierzchniej warstwy gleby.

Gorczyca biała

Gorczyca biała uprawiana jest na nasiona, które następnie wykorzystuje się w przemyśle spożywczym do wyrobu musztardy. W praktyce rolniczej zastosowanie gorczycy jest znacznie szersze. Znajduje zastosowanie jako roślina podporowa przy zasiewie grochu lub wyki. Jest także cenioną rośliną poplonową, korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i jej kulturę, co pozwala na uzyskiwanie znacznie wyższych plonów roślin następczych, szczególnie okopowych. Jako roślina poplonowa potrafi wprowadzić do gleby dużo masy organicznej. Obecnie wyhodowane odmiany posiadają właściwości mątwikobójcze, zmniejszając w istotny sposób liczebność populacji mątwika w glebie. Gorczyca najlepiej udaje się na glebach piaszczysto gliniastych, bogatych w wapń, o odczynie obojętnym lub zbliżonym do obojętnego. Gorczyce wytrzymują przymrozki w okresie wschodów do – 6C, a w okresie kwitnienia do – 2C.

Koniczyna

Kończyna Biała jest roślina pastewną uprawianą głównie na zieloną masę, posiada dużą zawartość białka.

Jest odporna na deptanie a po skoszeniu łąki szybki odrasta.

Osiąga wysokość do 40 cm. Kwitnienie rozpoczyna się w maju i trwa do października.

Koniczyna łąkowa

Kończyna Łąkowa – gatunek dwu letni.

Uważana jest za jeden z najważniejszych gatunków w produkcji pasz.

Wymagania glebowe: gleby żyzne i umiarkowano wilgotne. Kończyna wymaga nawożenie, jej głównym składnikiem odżywczym jest wapń, potrzebuje również nawóz fosforowo-potasowy.

Jest rośliną wysoką około 70 cm, o głębokim systemie korzeniowym, wiosną rozwija się wcześnie, zakwita w końcu maja, szybko odrasta po skoszeniu. Znajduje zastosowanie na łąkach i użytkach przemiennych, wyróżnia się dużą wartością pokarmową.

Łubin Mister

Mister to odmiana przeznaczona do uprawy w całej Polsce. Mister jest mało wrażliwy na opóźniony termin siewu, posiada niepękające strąki, odporny na choroby fuzaryjne oraz choroby wirusowe. Zakwita na żółto, wytwarza biało- czarne nasiona. Mister został nagrodzony Złotym Medalem Polagra 2005.

Łubin Zeus

Zeus to odmiana idealna na poplon, odmiana wczesna, pastewna stabilnie plonująca, niewrażliwa na opóźnienie siewu. Kwiat kremowy, rośliny rozgałęziające się, strąk niepękający. Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne i antraknozę. Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka i obniżonej zawartości włókna.

Lucerna siewna

Rzepik Brachina 1 kg

 

 

Rzepik Brachuna pochodzi z krzyżówki rzepiku Ludowego z kapustą chińską oraz z przekrzyżowania swobodnego tego mieszańca z kapustą pastewną. Charakterystyka odmiany: - bardzo wczesna produkcja zielonej masy - silnie odrasta nawet przy niskich opadach - wysoka wydajność zielonki - wymagania glebowe średnie - wymagania klimatyczne przeciętne - dobry przedplon pod buraki. Rzepik Brachina można uprawiać w poplonie ozimym, wiosennym siewie głównym, w poplonie ścierniskowym. Zbiór Brachiny na zielonkę wczesną zielonkę wczesną wiosną stwarza doskonały przedplon do uprawy ziemniaków i kukurydzy. W siewie wiosennym i letnim - pędy kwiatowe wytwarzają się w znikomym rozmiarze - wtedy dominuje masa liściowa, a po jej ścięciu przy dostatecznej ilości opadów i nawożeniu azotem szybko odrastają. Wymagania glebowe Brachiny są zbliżone do rzepaku ozimego: N 120-150 kg/ha + 50 kg/ha po każdym pokosie P 80 kg/ha K 130 kg/ha Na zbiór zielonki wysiewa się 12-15 kg/ha w rozstawie 25 cm.

Saradela 1kg

 

Seradela jest jednoroczną pastewną rośliną strączkową, w zasadzie jednokośną, ale z możliwością jednorazowego odrośnięcia w korzystnych warunkach cieplnych i wilgotnościowych. System korzeniowy seradeli jest bogato rozgałęziony. Łodyga seradeli jest cienka, bardzo wiotka, rozgałęziona, w początkowych fazach wegetacji półstojąca, a od pełni kwitnienia często płożąca. Seradela jako roślina pastewna ma szereg bardzo korzystnych cech. Przede wszystkim jest jedną z niewielu roślin udających się na glebach lekkich i zakwaszonych. Daje wartościową paszę o dużej zawartości białka w zielonce, dużej zawartości soli mineralnych, szczególnie wapnia i fosforu oraz witamin. W jej składzie nie stwierdzono związków szkodliwych dla zwierząt. Zielonka z seradeli nie powoduje wzdęć. Łodygi i liście seradeli są delikatne, łatwo strawne, dlatego jest chętnie zjadana przez wszystkie zwierzęta. Wysoką wartością pokarmową odznacza się nie tylko zielona masa, ale także kruche i delikatne siano, kiszonka oraz plewy. Seradela doskonale nadaje się do spasania, nie jest wrażliwa na przygryzanie i udeptywanie. Jest odporna na przymrozki, na polu może pozostawać do około 15 października. Pozostawia ona glebę w dobrej strukturze wzbogaconą w związki azotu. Resztki pożniwne seradeli stanowią cenną masę organiczną, użyźniającą glebę. Specjalne znaczenie ma ona w płodozmianie zbożowym na glebach lekkich. Seradela pod względem plenności i wierności plonowania ustępuje wielu innym roślinom pastewnym. Dlatego w plonie głównym na ogół się jej nie uprawia. Walory pastewne i nawozowe seradeli przemawiają za uprawą jej jako wsiewki lub jako poplonu ścierniskowego.

Kostrzewa czerwona

 

 

Forma pastewna

Gatunek wieloletni, zaliczany do traw niskich. Wytwarza silny system korzeniowy. Gatunek kostrzewa czerwona dzieli się na trzy podgatunki: kępową, luźnokępową i rozłogową (różnią się one między sobą sposobem tworzenia darni). Posiada niskie wymagania glebowe i wodne, dlatego stosowana jest jako podstawowy komponent mieszanek na gleby słabsze oraz okresowo suche. Nadaje się na pastwiska, ponieważ jest odporna na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta. Dość szybko odrasta po każdym wypasie. Cechuje się dużą zimotrwałością, toleruje długotrwałe zaleganie okrywy lodowej.

Forma trawnikowa

Wyróżniamy również odmiany trawnikowe, charakteryzujące się drobniejszą blaszką liściową i niższym wzrostem. Wykorzystywane są głównie do zakładania trawników ozdobnych, wolno rosnących zakładanych na glebach suchszych. Jest doskonała trawą darniotwórczą, nadaje się również do zadarniania skarp, poboczy dróg i autostrad.

Wiechlina łąkowaForma pastewna

Trawa wieloletnia, trwała, dobrze znosi mrozy, zaliczana jest do traw niskich. Posiada silnie wykształcony system korzeniowy, wytwarza krótkie rozłogi podziemne, dlatego tworzy silnie przeplatającą się darń. Wykorzystywana jest do mieszanek pastewnych ze względu na bardzo wysoką odporność na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta. Odznacza się doskonałą strawnością oraz zawartością składników pokarmowych zwłaszcza węglowodanów, jest trawą bardzo chętnie zjadaną przez zwierzęta. Najlepiej rozwija się na glebach zasobnych w składniki pokarmowe.

Forma trawnikowa

Wyróżniamy również odmiany trawnikowe, charakteryzujące się drobniejszą blaszką liściową i niższym wzrostem. Jest gatunkiem predysponowanym do zakładania trawników użytkowych, boisk piłkarskich, pól golfowych oraz zadarniania terenów specjalnych. Odmiany gazonowe charakteryzują się dużą trwałością i wysoką zdolnością darniotwórczą.

© 2015 - Firma Handlowa “Iwona” - sprzedaz-nasion.pl
realizacja web-studio.pl