Twój koszyk jest pusty

Poradnik mieszanki traw

Boiskowa

 

Mieszankę BOISKOWA polecamy na tereny bardzo intensywnie użytkowane, położone na glebach żyznych, dobrze uwilgotnionych. Klasyczna mieszanka traw przeznaczona do zakładania muraw i trawników intensywnie użytkowanych. Dzięki wysokiej odporności na deptanie, ugniatanie polecana jest głównie na obsiew boisk, terenów sportowych, placów zabaw lub trawników narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Życica trwała wpływa na szybką regeneracje murawy. Zastosowana w mieszance BOISKOWEJ wiechlina, silnie krzewiąc się wraz z pozostałymi składnikami, tworzy wytrzymałą, gęstą, ciemnozieloną darń. Wymagania glebowe i wilgotnościowe zastosowanych traw są nieco większe od przeciętnych. Starannie dobrane składniki mieszanki pozwalają na zachowanie wysokich walorów estetycznych i użytkowych. Powstała murawa boiska wymaga starannej pielęgnacji. Mieszanka traw odpornych na wymarzanie. Wysokość koszenia 4-5cm.

Skład mieszanki:

Boiskowa BIS

Mieszankę BOISKOWA BIS polecamy na tereny zielone, intensywnie użytkowane położone na glebach słabszych.

Specjalna mieszanka traw do zakładania muraw i trawników intensywnie użytkowanych. Charakterystyczną cechą mieszanki BOISKOWEJ BIS jest zastosowanie w jej składzie jako podstawowego składnika kostrzewy trzcinowej. Gatunek ten odznacza się dużą tolerancją na niekorzystne warunki glebowe, odpornością na suszę i nadmiar wilgoci oraz wysoką mrozoodpornością. Kostrzewa trzcinowa posiada silny i głęboki system korzeniowy, co wyróżnia ją spośród innych traw. W połączeniu z pozostałymi składnikami mieszanki, tworzy silną, zwartą ciemnozieloną darń. Z powodzeniem może być użyta do obsiewu boisk, placów zabaw, trawników narażonych uszkodzenia mechaniczne. Wymagania pielęgnacyjne średnie. Wysokość koszenia 4-5 cm.

Skład mieszanki:

Dekoracyjna

Mieszankę DEKORACYJNA polecamy do zakładania przydomowych trawników na gruntach suchych.

Skład mieszanki skomponowano w oparciu o gatunki mające najmniejsze wymagania glebowo-wilgotnościowe. Z mieszanki tej uzyskamy wolnorosnący trawnik o estetycznym wyglądzie, dobrze znoszący letnie upały oraz mroźne zimy. Powstała murawa wykazuje umiarkowaną odporność na deptanie. Trawnik nie wymaga częstej pielęgnacji. Wysokość koszenia 3-4cm.

Skład mieszanki:

Elegant

Mieszankę traw Elegant polecamy do zakładania reprezentacyjnego trawnika w miejscach nie narażonych na częste deptanie.

Mieszanka traw gazonowych ELEGANT ma wybitne walory dekoracyjne. Przeznaczona jest przede wszystkim na ekskluzywne trawniki dywanowe wokół obiektów reprezentacyjnych. Tworzy zwartą i piękną kolorystycznie darń, którą charakteryzuje bardzo powolny odrost oraz wysoka odporność na mrozy i suszę. Estetyka murawy wynika z zastosowania traw o delikatnym ulistnieniu, utrzymujących intensywnie zielony kolor przez cały rok. Uzyskany z niej trawnik wymaga starannej pielęgnacji przez cały okres wegetacji. Wysokość koszenia 3-4 cm.

Gazonowa

Mieszankę traw GAZONOWA polecamy do zakładania ozdobnego trawnika na żyznym podłożu.

Znakomita kompozycja traw na reprezentacyjne tereny zielone i rzadziej użytkowane trawniki przydomowe. Odznacza się gęstą darnią, intensywnie zielona barwą oraz dużą odpornością na wymarzanie, dzięki czemu utrzymuje zielony kolor przez cały rok. Trawnik gazonowy odznacza się wolnym odrostem, wymaga starannej pielęgnacji. Wysokość koszenia 3-4cm.

Mieszanka dostępna w opakowaniach: Kartonik 0,5kg, 1kg, Torebka 0,1kg, Worek papierowy 5kg, 15kg

Skład mieszanki:

Parkowa

 

Mieszanka traw PARKOWA nadaje się do obsiewu większych obszarów zieleni, stanowiących tło dla architektury, trawniki osiedlowe, tereny parkowe częściowo zacienione na gleby słabsze, okresowo suche.

Mieszanka traw PARKOWA ze względu na różnorodność zastosowanych kostrzew nadaje się do zakładania trawników w miejscach mniej nasłonecznionych lub częściowo zacienionych. Przewaga kostrzew umożliwia jej zastosowanie na gruntach słabszych i okresowo suchych. Charakteryzuje się dużą odpornością na zmienne warunki siedliskowe. Uzyskany trawnik nie wymaga intensywnej pielęgnacji, dobrze znosi suszę i mroźne zimy. Odznacza się wolnym wzrostem. Wysokość koszenia 5-7cm.

Skład mieszanki:

Rekreacyjna

Mieszankę traw REKREACYJNA polecamy do zakładania użytkowych trawników przydomowych oraz większych powierzchni służących do czynnego wypoczynku. Typowa mieszanka na tereny o umiarkowanie intensywnym użytkowaniu. Polecana jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zwarta murawa służąca do wypoczynku, relaksu czy rodzinnej zabawy. Mieszanka ta nadaje się również do obsiewu placów zabaw i terenów sportowych mniej narażonych na udeptywanie. Trawnik powstały z mieszanki REKREACYJNEJ charakteryzuje się zadowalającą estetyką oraz dość powolnym odrostem, dlatego nie wymaga zbyt częstego koszenia. Mieszankę tę polecamy na grunty żyzne i średnio żyzne. Wymagania pielęgnacyjne średnie. Mieszanka traw odpornych na wymarzanie. Wysokość koszenia 4-5cm.

Renowacyjna

Mieszankę traw RENOWACYJNA polecamy do szybkiej odnowy zdewastowanych muraw.

Mieszanka traw przygotowana z myślą o regeneracji zniszczonych lub wyschniętych części trawników. Zastosowane w mieszance szybko rosnące gatunki zwiększają tempo zadarniania odnawianego trawnika. Z mieszanki Renowacyjną można również zakładać nowy trawnik, który charakteryzuje się szybkim odrostem, ciemnozieloną barwą oraz jednorodną strukturą. Nie nadaje się do renowacji trawników ozdobnych obsianych uprzednio mieszanką ELEGANT lub GAZONOWA.

Mieszanka dostępna w opakowaniach: Torba foliowa: 1kg
Worek papierowy: 5kg

Skład mieszanki:

Uniwersalna

Mieszankę traw UNIWERSALNA polecamy do obsiewu większych obszarów zielonych położonych na glebach średnio żyznych.

UNIWERSALNA jest mieszanką o wszechstronnym zastosowaniu, składającą się z podstawowych gatunków traw. Charakteryzuje się szybkimi wschodami i dobrym zadarnianiem. Z mieszanki tej uzyskujemy szybko rozwijający się trawnik o zadawalającej estetyce. Wysokość koszenia 5-7cm

Skład mieszanki:

Kośno- kiszonkowa KP-8

Wieloletnia mieszanka traw na przemienne użytki zielone przeznaczona do intensywnej produkcji ze szczególnym przeznaczeniem na kiszonki i sianokiszonki.

Opracowana przy współpracy z ODR Bełchatów. Wdrażana i polecana w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego. Testowana w praktyce przez kilkuletni okres plonowania uzyskała bardzo dobre oceny u bezpośrednich użytkowników. Udział życic wraz z festulolium i koniczyną łąkową pozwala uzyskać bardzo wysokie plony zielonej masy o dużej wartości pokarmowej i dobrym smaku. Odpowiednio dobrany skład mieszanki sprzyja jej dobremu zakiszaniu. Mieszanka wykorzystywana do odnowy użytków zielonych metodą podsiewu.

Norma wysiewu 35 – 40 kg/ha.

Skład mieszanki:

Łąkowa KŁ-5


Łąkowa do wieloletniego, intensywnego użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne z uregulowaną gospodarką wodną.

Odpowiedni dobór gatunków i odmian traw oraz znaczny udział koniczyny łąkowej w składzie mieszanki pozwala uzyskać bardzo wysoki plon masy zielonej o wysokiej wartości pokarmowej. W ciągu roku można uzyskać powyżej 3 – pokosów z przeznaczeniem na siano, sianokiszonki lub kiszonki. Wysoka zawartość koniczyn w użytku zielonym pozwala obniżyć dawki nawożenia azotowego.

Norma wysiewu 35– 40 kg/ha.

Skład mieszanki:

Łąkowa KŁ-6


Łąkowa do wieloletniego, intensywnego użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne z uregulowaną gospodarką wodną.

Odpowiedni dobór gatunków i odmian traw oraz znaczny udział koniczyny łąkowej w składzie mieszanki pozwala uzyskać bardzo wysoki plon masy zielonej o wysokiej wartości pokarmowej. W ciągu roku można uzyskać powyżej 3 – pokosów z przeznaczeniem na siano, sianokiszonki lub kiszonki. Wysoka zawartość koniczyn w użytku zielonym pozwala obniżyć dawki nawożenia azotowego.

Norma wysiewu 35– 40 kg/ha

Skład mieszanki:

Łąkowa TŁ-9


Wieloletnia mieszanka traw na gleby torfowe o nieuregulowanych stosunkach wodnych.

W mieszance zastosowano wyczyniec łąkowy, kostrzewę trzcinową oraz mietlicę białawą, czyli gatunki dobrze znoszące okresowe i nadmierne nawilgotnienie gleby. Zalecana na tereny okresowe zalewane. Uzyskana pasza nadaje się do skarmiania w postaci siana, jest chętnie zjadana przez zwierzęta.

Norma wysiewu 30 – 35 kg/ha.

Skład mieszanki:

Pastwiskowa KP-10


Mieszanka traw pastewnych na grunty orne do uprawy w całym kraju. Przeznaczona do wieloletniego średnio intensywnego użytkowania na zielonki, siano i sianokiszonki. Brak motylkowych w składzie mieszanki poprawia zdolność zakiszania. Wyższe plony masy zielonej można uzyskać, stosując odpowiednio wysokie nawożenie azotowe.

Norma wysiewu 40 kg/ha

Skład mieszanki:

Pastwiskowa KP-3


Pastwiskowa z przeznaczeniem na wieloletnie intensywne użytkowanie na gruntach ornych średniej i dobrej żyzności.

Mieszanka charakteryzuje się wysoką zdolnością plonowania. Dostarcza paszę o doskonałej wartości pokarmowej wzbogaconą udziałem koniczyny białej. Wysoka wartość zielonki oraz kiszonki w połączeniu z dobrą zimotrwałością stawia mieszankę w gronie najbardziej popularnych. Pastwisko założone w oparciu o tę mieszankę charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na udeptywanie, pogryzanie oraz szybkim odrostem.

Norma wysiewu 35– 40 kg/ha.

Skład mieszanki:

Pastwiskowa KP-4


Mieszanka traw pastwiskowa z przeznaczeniem na wieloletnie, średnio intensywne użytkowanie na grunty orne o mniejszej żyzności, suche lub okresowo suche.

Skład mieszanki pozwala uzyskaç na gruntach słabszych dobre plony. Pastwisko założone w oparciu o tę mieszankę dostarcza wieloskładnikowej paszy o właściwej wartości pokarmowej wzbogaconej udziałem koniczyny białej.

Norma wysiewu 35– 40 kg/ha

Skład mieszanki:

Pastwiskowa KP-7


Mieszanka traw pastwiskowa przygotowana została do zakładania użytków zielonych, wykorzystywanych w żywieniu koni.

Opracowany skład gatunkowy uwzględnia specyfikę układu pokarmowego koni. Mieszanka nadaje się na większość typów gleb, również tych lżejszych i nieco suchszych. Ponadto pastwisko uzyskane z tej mieszanki odznacza się dobrą trwałością i wytrzymałością na mrozy.

Norma wysiewu 35– 40 kg/ha.

Skład mieszanki:

© 2015 - Firma Handlowa “Iwona” - sprzedaz-nasion.pl
realizacja web-studio.pl